Bestuursvergaderingen en overige bijeenkomsten

Het bestuur komt ongeveer één keer per maand bijeen om te vergaderen over de gang van zaken (= bestuursvergadering).

De geplande bestuursvergaderingen voor 2017:

 • 18 januari 2017
 • 15 februari 2017
 • 15 maart 2017
 • 19 april 2017
 • 17 mei 2017
 • 14 juni 2017
 • 13 september 2017
 • 11 oktober 2017
 • 15 november 2017

Algemene Leden Vergadering

Eén keer per jaar is er een algemene leden vergadering (ALV). Alle leden zijn dan welkom. Tijdens de ALV wordt onder andere het gevoerde beleid van het voorgaande verenigingsjaar besproken met de leden. Maar ook staat er dan vaak een thema op de agenda.

De volgende ALV staat gepland voor 29 maart 2017!
Er worden dan een aantal standaard onderwerpen behandeld:

 • Jaarverslag
 • Financieel jaarverslag en toelichting
 • Benoeming kascommissie
 • Voorziening in vacatures
 • Vaststellen contributie
 • Voorstellen van het bestuur of leden

Jaarverslagen

Zie ook de pagina met gedetailleerde informatie over de verslagen.