Bestuursvergaderingen en overige bijeenkomsten

Het bestuur komt ongeveer één keer per maand bijeen om te vergaderen over de gang van zaken (= bestuursvergadering).

De geplande bestuursvergaderingen voor 2018:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 14 maart
 • 18 april
 • 23 mei
 • 20 juni
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november

Algemene Leden Vergadering

Eén keer per jaar is er een algemene leden vergadering (ALV). Alle leden zijn dan welkom. Tijdens de ALV wordt onder andere het gevoerde beleid van het voorgaande verenigingsjaar besproken met de leden. Maar ook staat er dan vaak een thema op de agenda.

 • Jaarverslag
 • Financieel jaarverslag en toelichting
 • Benoeming kascommissie
 • Voorziening in vacatures
 • Vaststellen contributie
 • Voorstellen van het bestuur of leden

Jaarverslagen

Zie ook de pagina met gedetailleerde informatie over de verslagen.